منو سایت
کارگاه اینستاگرام مارکتینگ

شركت مديريت مطب كيان در روز جمعه هشت شهریور ۹۸ در هتل آزادی تهران كارگاه اينستاگرام ماركتينگ را برای همكاران دندانپزشك برگزار نمود. در اين كارگاه جناب آقاي دكتر داووديان درمورد الزام داشتن صفحات مجازی و فعاليت بيشتر در فضاهای مجازی مطالبی را ارائه نمودند. در ادامه درمورد روش صحيح توليد محتوا، توليد و انتشار پست و استوری مطالب كاربردی را به صورت كارگاهی مطرح كردند.

نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید