منو سایت
همایش و ورکشاپ

يكی از خدماتی كه شركت مديريت مطب كيان نوین می تواند به همكاران دندانپزشك ارائه نمايد برگزاری كارگاههای آموزشی و انگيزشی در مورد مباحث مختلف براي دندانپزشكان و همچنين منشی و دستياران مطب های دندانپزشكی است.
اين شركت با سابقه ی برگزاری دو همايش عظيم مديريت مطب قادر است در برگزاري همايش های مختلف دندانپزشكی نيز با انجمن ها يا موسسات آموزشی مختلف همكاری نمايد.

نظرات

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید