منو سایت
رابطه ی مناسب دندانپزشک با پرسنل مطب

رابطه مناسب میان دندانپزشک و پرسنل مطب همیشه دارای اهمیت است. براساس نظرخواهی موسسه گالوپ: کارمندان دارای رابطه مناسب با کارفرما و محیط کارشان ۱۷ درصد خلاق تر از سایرین هستند. همچنین این دسته از پرسنل ۲۱ درصد عملکرد بهتر در زمینه سودآوری برای شما و ۲۰ درصد فعالیت بهتر در حوزه جذب بیمار دارند. در این میان تفاوتی میان اندازه، بودجه و حوزه فعالیتی مطب یا کلینیک نیز وجود ندارد و فقط ۱۵ درصد از پرسنل در سراسر جهان دارای رابطه ای نزدیک و مطلوب با محیط کارشان هستند.

نظرات
  1. admin

    dfdafadfadfadfadfdaf

شما هم نظر خود را با ما در این صفحه به اشتراک بگذارید